Přízrak (3:35)

SMRTÍCÍ HÁK NAOSTŘENÝ TAK, ABY JEDNOU RANOU HLAVU ROZSEK
VZDUCHEM SE MIHNE A RÁNO KLIDNÉ PROŤAL VÝKŘIK HRŮZY Z TROSEK
STARÉHO DOMU, TEĎ VLHKÉHO HROBU, JENŽ SE LIDSKÝM MASEM PLNÍ
ZBYTKY LIDSKÝCH TĚL PODÉL STARÝCH STĚN, KŘIK OBĚTÍ V NICH SE ZTLUMÍ

V JEDNÉ RUCE SEKERU - A V DRUHÉ HÁK
PO LESE SE PROCHÁZÍ - SMRTI PŘÍZRAK
MRTEV JEST JIŽ STALETÍ - NEZBAVIL SE PROKELTÍ
SHÁNÍ LIDSKÉ OBĚTI - PRO VYKOUPENÍ

SEKERU SVOU JENOM TAK VOLNĚ V RUCE SVÍRÁ
HUSTOU MLHOU, NOČNÍ TMOU, POZVOLNA KRÁČÍ DÁL
RUKÁVEM LEPKAVOU KREV Z TVÁŘE NEOTÍRÁ
TOLIK ÚLOVKŮ DNES SNAD ANI NEČEKAL
POČKÁ AŽ ČERNÁ TMA DO TICHA LESA VSTOUPÍ
A MLŽNÝ OPAR SE ROZPROSTŘE NAD ZEMÍ
PAK VEDEN TOUHOU PO ČERSTVÉM LIDSKÉM MASE
VYRAZÍ NAPLNIT STARÝ SKLEP V PODZEMÍ

AŽ NAPLNÍ MRTVOLAMI TEN SVŮJ STARÝ DŮM
PŘEDSTOUPÍ PŘED VLÁDCE PEKEL PŘIPOJÍ SE K SNŮM
ABY SPLNIL PŘÍSAHU JENŽ VE SMRTI SVÉ DAL
NEB I ON BYL SEKERAMI ROZSEKÁN
TĚLO JEHO ROZČTVRTÍ A NA HÁKY ROZVĚSÍ
PODIVNÝ PRÝ SE JIM ZDÁL, S ĎÁBLEM V NOCI ROZMLOUVAL
VESNIČANÉ HLOUPÍ JSOU, TAK HO RADŠI ZABIJOU
ZE SVÉ SMRTI POVSTAL – PŘÍZRAK

V LESE CHATA TICHÁ STOJÍ
VSTOUPIT TAM SE KAŽDÝ BOJÍ
PŘÍZRAK TAM PRÝ LIDI LOVÍ
KAŽDÝ ZNÁ JEHO HÁK
SEKERU SVOU NEOPOUŠTÍ
DALŠÍ TĚLO UKRYL V HOUŠTÍ
ROZSEKANÉ NA KUSY
A KRVE ZBAVENÉ