Nekrokanibal (3:15)

NA MĚSTO PADL STRACH, BOJÍ SE STÍNŮ
HRŮZOU SE TŘESE KDEJAKÝ TVOR
COSI SE ZRODILO V POHŘEBNÍM DÝMU
HORŠÍ NEŽ VÁLKA, HORŠÍ NEŽ MOR

MIZÍ MRTVOLY Z HROBŮ
ZTRÁCÍ SE NEŽIVÁ TĚLA
NIKDO NESPATŘÍ TU ZRŮDU
NEKROKANIBALA

DĚS SE PLÍŽÍ MĚSTEM
OBCHÁZÍ ZDI HŘBITOVŮ
PRÁZDNÉ HROBKY VARUJÍ
PŘED ODPORNOU ZRŮDOU

CO POŽÍRÁ MRTVOLY, ŽIVÝ SE JEJICH MASEM
CO VYKRÁDÁ HŘBITOVY, ŽE BUDOU PRÁZDNÉ ČASEM
KDO SE TEMNOT NEBOJÍ, ODPORNÉ HOSTINY CHYSTÁ
TEN KDO JE NEKROKANIBAL, POZŘÍT I TEBE SE CHYSTÁ

NEKROKANIBAL!
ŽERE RUCE, ŽERE NOHY, ŽERE STŘEVA, ŽERE KŮŽI
ŽERE MRTVÝ, ŽERE ŽIVÝ, NEKROKANIBAL

VYDEJME SE NA LOV, ZABIJME TU ZRŮDU
PŘIBIJTE HO HŘEBY NA HŘBITOVNÍ PŮDU
ROZŘEŽTE NA KUSY, TĚLO JEHO SHNILÉ
SPALTE ZBYTEK HNISU, CO Z TÉ ZRŮDY ZBYDE