6 ran (4:03)

Márnicí se rozlehlo šest dunivých ran
jako když zaklapnou panty všech pekelných bran
Toho co tu leží, ten zvuk zamrazil
Někdo mu do víka rakve hřebík zarazil

Dolů do tmy míří, pach se rakví šíří
z tlejícího těla smrad
Zatlučenej pevně je v dubový bedně
čeká ho do hrobu pád

Pomalu a jistě zatlouk jich všech šest
Marně tělo v rakvi svírá ruce v pěst
Naděje už není, nastal soudný den
Na věky ho bude svírat tlak dubových stěn

Na dně jámy hnije, tkáň se rozkládá
Pohnout mrtvým tělem, to už nezvládá
Už nebudou procházky nočním hřbitovem
Nedokáže zvednout víko z rakve vylézt ven