Necrocannibal (3:10)

Na město padl strach bojí se stínů
Hrůzou se třese kdejaký tvor
Cosi se zrodilo v pohřebním dýmu
Horší než válka horší než mor

Mizí mrtvoly z hrobů
Ztrácí se neživá těla
Nikdo nespatří tu zrůdu
Necrocannibala

Děs se plíží městem
Obchází zdi hřbitovů
Prázdné hrobky varují
Před odpornou zrůdou

Co požírá mrtvoly živí se jejich masem
Kdo vykrádá hřbitovy že budou prázdné časem
Kdo se temnot nebojí odporné hostiny chystá
Ten kdo je Necrocannibal pozřít i tebe se chystá

Žere ruce žere nohy
Žere střeva žere kůži
Žere mrtvý žere živý
Necrocannibal

Vydejme se na lov zabijme tu zrůdu
Přibijte ho hřeby na hřbitovní půdu
Rozřežte na kusy tělo jeho shnilé
Spalte zbytek hnisu co z té zrůdy zbyde

Žere ruce žere nohy…